BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 - BQP

Ngày Đăng : 02/06/2020 - 12:58 PM

Bệnh viện Quân y 175 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía Nam. Đến Bệnh viện Quân y 175, các cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao Đảng – Nhà nước… sẽ được tận tình điều trị.

Bệnh viện 175 ra đời ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (26–5–1975), từ 3 bệnh viện: K116, K72, K59 và một số đội điều trị, với tên gọi ban đầu là Viện Quân y 175 (là số hiệu hợp thành của 3 số đầu của các đơn vị) phát triển thành Bệnh viện 175 ngày nay.

Viện Quân y 175 hình thành làm nhiệm vụ tiếp nhận, cứu chữa thương binh, bệnh binh và giải quyết di chứng vết thương chiến tranh, từng bước xây dựng thành bệnh viện tuyến cuối của Quân đội phía Nam (1/5/1975 – 24/9/1977).

HẠNG MỤC: VAN CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC 

SẢN PHẨM CUNG CẤP: Van T.i.S - Italy

Bài viết liên quan

icon