VAN CÂN BẰNG TỰ ĐỘNG 3 TRONG 1 PICV PEGLER YORKSHIRE - ỨNG DỤNG

Ngày Đăng : 10/08/2019 - 4:12 PM

Van cân bằng tự động 3 trong 1 (PICV - Pressure Independent Control Valve) được sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí dùng bơm biến tần (Variable speed pump). Khi sử dụng bơm biến tần, chúng ta cần duy trì một mức chênh áp cố định . Điều này đảm bảo cho việc lưu lượng sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu tải hiện tại và mức áp suất cố định sẽ cho phép điều tiết chênh áp bên trong van PICV Pegler Ballorex.

 

ỨNG DỤNG 1. HỆ THỐNG FCU DÙNG BƠM BIẾN TẦN - Fan Coil system with variable flow

Van cân bằng PICV Pegler Ballorex sẽ cung cấp sự cân bằng thủy lực trong hệ thống điều hòa biến tần và đảm bảo đủ lưu lượng ở tất cả các tình trạng tải cho tất cả các thiết bị đầu cuối. Động cơ điện Pegler Ballorex sẽ điều van 2 ngả bên trong PICV, được kết hợp với thermostat hoặc hệ thống BMS. Bằng cách đóng hoặc mở van 2 ngả tương thích với với nhiệt độ trong phòng, van cân bằng tự động PICV của Pegler Ballorex sẽ đảm bảo tính thoải mái về nhiệt độ trong phòng.

 

ỨNG DỤNG 1. HỆ THỐNG FCU LƯU LƯỢNG CỐ ĐỊNH - Fan Coil system with constant flow

Van cân bằng tự động 3 trong 1 PICV của Pegler Ballorex sẽ cung cấp tính cân bằng thủy lực cho hệ thống điều hòa có lưu lượng cố định, trong bị van điện 3 ngả và đảm bảo đủ lưu lượng ở tất cả các tình trạng tải cho FCUs hoặc các thiết bị đầu cuối khác. 

Van cân bằng tự động PICV trong ứng dụng này không sử dụng động cơ điện vì nhiệt độ trong phòng được điều tiết bằng van điện 3 ngả . Van điện 3 ngả sẽ được kết nối với thermostat hoặc hệ thống BMS . 

Bằng cách đóng hoặc mở van 3 ngả tương thích với với nhiệt độ trong phòng sẽ đạt được nhiệt độ yêu cầu cho các phòng.

 

ỨNG DỤNG 3: HỆ THỐNG SƯỞI TRUNG TÂM - Central Heating System

Van cân bằng tự động 3 trong 1 Pegler Ballorex PICV được lắp đặt trên từng nhánh của hệ thống sưởi trung tâm, với van tản nhiệt hoặc các thiết bị đầu cuối khác.

Trong hệ thống này, PICV sẽ đảm bảo sự dao động áp suất từ các phần khác của hệ thống sẽ không ảnh hưởng đến nhánh đang được điều khiển, giữ cho lưu lượng cố định.

Động cơ điện Pegler Ballorex sẽ điều van 2 ngả bên trong PICV, được kết hợp với thermostat hoặc hệ thống BMS. Bằng cách đóng hoặc mở van 2 ngả tương thích với với nhiệt độ trong phòng, van cân bằng tự động PICV của Pegler Ballorex sẽ đảm bảo tính thoải mái về nhiệt độ trong phòng.

 

ỨNG DỤNG 4: HỆ THỐNG SƯỞI MỘT ỐNG - One-Pipe heating system

Trong hệ thống sưởi một ống, van cân bằng tự động PICV được lắp không cần động cơ điện. Van PICV của Pegler Ballorex lúc này sẽ hoạt động như một van giới hạn lưu lượng tự động, đảm bảo sự phân phối nước động đều cho tất cả các nhánh hoặc riser.

 

ỨNG DỤNG 5: DISTRICT HEATING SYSTEM - HEAT EXCHANGE STATION

Van cân bằng tự động 3 trong 1 Pegler Ballorex PICV được lắp đặt để điều tiết lưu lượng ở các trạm trao đổi nhiệt trong hệ thống sưởi hoặc hệ thống làm lạnh.

Việc giới hạn lưu lượng tối đa được thực hiện bằng việc cài đặt công tác chênh áp DIP, đảm bảo việc cân bằng thủy lực. 

Nhiệt độ nước yêu cầu ở phần thứ 2 của hệ thống đạt được nhờ việc điều tiết lưu lượng của PICV. 

Đơn vị điều khiển hoặc hệ thống BMS sẽ cung cấp một tín hiệu để thay đổi vị trí của van 2 ngả bên trong van cân bằng tự động PICV, và vì vậy đảm bảo được lưu lượng tương ứng với nhiệt độ không khí bên ngoài. 

Mỗi lần cung cấp một lưu lượng mới, bộ điều khiển chênh áp tích trọng hợp van PICV giữ cho chênh áp cố định dù cho áp suất đầu vào dao động thế nào đi nữa trong hệ thống.

 

LIÊN HỆ: 0366 926 485 - Tinh.pham@Topflow.vn

icon