Nền Tảng Demeter Web của HIDROCONTA

Giá: Liên hệ

NỀN TẢNG DEMETER WEB - HIDROCONTA
DEMETER WEB PLATFORM 
- HIDROCONTA

 

Nền tảng Web Deméter là một giao diện người dùng có thể truy cập được từ bất kỳ thiết bị nào có truy cập internet, cho phép bạn xem dữ liệu trên mạng và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào đối với việc lắp đặt nước.

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ: Tinh.pham@Topflow.vn - 0933 705 533

 

Lượt xem: 280 (lượt)

NỀN TẢNG DEMETER WEB - HIDROCONTA
DEMETER WEB PLATFORM - HIDROCONTA

 

MÔ TẢ

Số hóa mạng thủy lực cho phép bạn điều khiển nhiều thiết bị. Phần mềm web Deméter cho phép tất cả dữ liệu được chuẩn hóa trong một nền tảng duy nhất, nơi công ty quản lý và người dùng có thể xem tất cả các hệ thống của họ.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Quản lý người dùng

Phần mềm Deméter Web cho phép người dùng mới dễ dàng đăng ký bằng cách nhập thông tin chi tiết, tên người dùng và mật khẩu, bên cạnh cấp độ truy cập hệ thống của họ.

 

 

Hiển thị tìm kiếm

Nền tảng Web Deméter bao gồm một sơ đồ khái quát hiển thị tất cả các yếu tố mà người dùng có quyền. Trên màn hình này, bạn có thể xem nhanh trạng thái chung của một hệ thống hoặc bao nhiêu thiết bị mà bạn muốn. Bằng cách nhấp vào các biểu tượng ở mỗi trang web, bạn có thể xem thêm chi tiết về từng mục.

 

Tạo và hiển thị cảnh báo

Trên ứng dụng, mỗi người dùng có thể định cấu hình báo thức của riêng họ theo nội dung được liên kết với trang web; van, đồng hồ nước, cảm biến, v.v. Tại đây, bạn có thể xem các báo động đang hoạt động để cài đặt và chỉnh sửa chúng.

 

Bảng điều khiển

Trên bảng điều khiển, bạn có thể xem tất cả thông tin về một phần tử và từng phần tử phụ của nó, cùng với các báo cáo, biểu đồ và cảnh báo của phần tử đó. Bạn có thể thay đổi cài đặt của nó một cách nhanh chóng, thân thiện với người dùng. Bảng điều khiển chứa:

- Bản đồ: Hiển thị vị trí GPS của nhà ga trên bản đồ trong Google Maps.

- Giao tiếp lần cuối: Sử dụng dấu thời gian, nó hiển thị lần cuối cùng giao tiếp được nhận từ thiết bị đầu cuối được đề cập; bạn có thể buộc một giao tiếp bằng cách nhấp vào nó.

- Pin, Bảng điều khiển năng lượng mặt trời, RSSI GPRS: Chúng hiển thị biểu diễn đồ họa về các giá trị liên quan đối với điện áp pin, điện áp bảng điều khiển năng lượng mặt trời và phạm vi phủ sóng GPRS.

- Widget của các phần tử khác nhau, tức là đầu vào và đầu ra, đang hoạt động trong thiết bị đầu cuối đó.

 

Cấu hình nội dung

Trên tab này, bạn có thể định cấu hình mọi khía cạnh của thiết bị đầu cuối, chẳng hạn như mã ID, vị trí GPS, quản lý pin, báo thức, liên lạc, v.v.

 

Lịch trình

Mỗi thiết bị đầu cuối có thể có tới 128 van hoặc lịch trình đầu ra kỹ thuật số. Chúng có thể được định cấu hình theo cách người dùng muốn: hàng ngày, hàng tuần hoặc theo khoảng thời gian.

 

Báo cáo

Trên nền tảng Web Deméter, bạn có thể xem tất cả dữ liệu liên quan đến một phần tử và từng phần tử phụ của nó dưới dạng biểu đồ hoặc bảng.

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ: Tinh.pham@Topflow.vn - 0933 705 533

 

Sản phẩm

icon