KHỚP NỐI S1RCP/7240S PEGLER - UK

Giá: Liên hệ

KHỚP NỐI  S1RCP/7240S - PEGLER YORKSHIRE

Pegler Reduced Coupling S1RCP/7240S

 

Vật liệu: Đồng

Chuẩn kết nối: Press-fit x press-fit

Size: 15 x 12mm - 22 x 15mm

Thương hiệu: Pegler Yorkshire

Chứng chỉ: WRAS ( Cho nước sạch & nước uống ), BSI, CSN

Xuất xứ: UK (Anh Quốc)

Bảo hành: 10 NĂM -  25 NĂM

 

LIÊN HỆ: Tính Phạm - 0933 70 55 33 - Tinh.pham@topflow.vn

Lượt xem: 956 (lượt)

Sản phẩm khác

co-s127002a-pegler-uk

CO S12/7002A PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s12s7001a-pegler-uk

CO S12S/7001A PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s136092g-pegler-uk

CO S13/6092G PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s146090g-pegler-uk

CO S14/6090G PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s156472g-pegler-uk

CO S15/6472G PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s15l6472l-pegler-uk

CO S15L/6472L PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s197005-pegler-uk

CO S19/7005 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s217041-pegler-uk

CO S21/7041 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s21s7040-pegler-uk

CO S21S/7040 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s227086-pegler-uk

CO S22/7086 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s22s7087-pegler-uk

CO S22S/7087 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s237085-pegler-uk

CO S23/7085 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-s247130-pegler-uk

TÊ S24/7130 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-s257130-pegler-uk

TÊ S25/7130 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-s267130-pegler-uk

TÊ S26/7130 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-s277130-pegler-uk

TÊ S27/7130 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-s287130-pegler-uk

TÊ S28/7130 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-s306130g-pegler-uk

TÊ S30/6130G PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-s326131g-pegler-uk

TÊ S32/6131G PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

nap-bit-s60-pegler-uk

NẮP BỊT S60 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s65f6096g-pegler-uk

CO S65F/6096G PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s12cp7002a-pegler-uk

CO S12CP/7002A PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s12scp7001a-pegler-uk

CO S12SCP/7001A PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s13cp6092g-pegler-uk

CO S13CP/6092G PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s21cp7041-pegler-uk

CO S21CP/7041 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s21scp7040-pegler-uk

CO S21SCP/7040 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-s22cp7086-pegler-uk

CO S22CP/7086 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-s24cp7130-pegler-uk

TÊ S24CP/7130 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-s25cp7130-pegler-uk

TÊ S25CP/7130 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-s26cp7130-pegler-uk

TÊ S26CP/7130 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-s27cp7130-pegler-uk

TÊ S27CP/7130 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-s30cp6130g-pegler-uk

TÊ S30CP/6130G PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

khop-noi-ss1-pegler-uk

KHỚP NỐI SS1 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

khop-noi-ss2-pegler-uk

KHỚP NỐI SS2 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

khop-noi-ss3-pegler-uk

KHỚP NỐI SS3 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-ss12-pegler-uk

CO SS12 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-inox-ss12s-pegler-uk

CO INOX SS12S PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-inox-ss13-pegler-uk

CO INOX SS13 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-inox-ss14-pegler-uk

CO INOX SS14 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-ss19s-pegler-uk

CO SS19S PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-ss19s-pegler-uk

CO SS19S PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-ss19s-pegler-uk

CO SS19S PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-ss21-pegler-uk

CO SS21 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

co-ss21s-pegler-uk

CO SS21S PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-inox-ss24-pegler-uk

TÊ INOX SS24 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-inox-ss25-pegler-uk

TÊ INOX SS25 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

te-inox-ss30-pegler-uk

TÊ INOX SS30 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

nap-bit-ss61-pegler-uk

NẮP BỊT SS61 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

ong-ss600-316-pegler-uk

ỐNG SS600 316 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

ong-ss620-316-pegler-uk

ỐNG SS620 316 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

ong-ss630-444-pegler-uk

ỐNG SS630 444 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

ong-ss650-304-pegler-uk

ỐNG SS650 304 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

khop-noi-sc1-pegler-uk

KHỚP NỐI SC1 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

khop-noi-sc2-pegler-uk

KHỚP NỐI SC2 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

khop-noi-sc3-pegler-uk

KHỚP NỐI SC3 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

nap-bit-sc61-pegler-uk

NẮP BỊT SC61 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

pin-s340-aco102-pegler-uk

PIN S340 ACO102 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

pin-s342-aco202-pegler-uk

PIN S342 ACO202 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

ham-s211-pb1-pegler-uk

HÀM S211 PB1 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

ham-s227-ecotec-pegler-uk

HÀM S227 ECOTEC PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

ham-s327-eco301-pegler-uk

HÀM S327 ECO301 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

na-s228-pegler-uk

NÁ S228 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

na-s330-pegler-uk

NÁ S330 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

na-s330-pegler-uk

NÁ S330 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

na-s323-pegler-uk

NÁ S323 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

na-s324-pegler-uk

NÁ S324 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

na-s322-pegler-uk

NÁ S322 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

na-s410-hp-pegler-uk

NÁ S410 HP PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

na-s410-hp401-pegler-uk

NÁ S410 HP401 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

hop-dung-pegler-uk

HỘP ĐỰNG PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

depth-gauge-s110-pegler-uk

Depth gauge S110 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

depth-gauge-s111-pegler-uk

Depth gauge S111 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

kit-s122-pegler-uk

KIT S122 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

banh-xe-tc155-pegler-uk

BÁNH XE TC155 PEGLER - UK

Giá: LIÊN HỆ

Sản phẩm

icon