INTEGRATED PIPING SYSTEMS - HỆ THỐNG TÍCH HỢP ĐƯỜNG ỐNG

Giải pháp Integrated Piping Systems được phát triển bởi tập đoàn Aalberts Industries (Hà Lan), phát triển và sản xuất một dải rộng các sản phẩm về công nghệ kết nối ống, van, ống nhựa và kim loại, công nghệ cố định ống, đến công nghệ cung cấp, phân phối và điều tiết nước, gas...Đối với nhà thầu, chúng tôi cung cấp một thiết kế đường ống tích hợp tối ưu. Công nghệ của chúng tôi cho phép nhà lắp đặt làm việc nhanh hơn và an toàn theo một cách đơn giản và hệu quả hơn. Chúng tôi phát triển giải pháp này cho dự án mới, dự án cải tạo, sửa chữa và bảo trì.

HYDRONIC FLOW CONTROL

BOILER ROOM TECHNOLOGY Chúng tôi cung cấp một hệ thống hoàn chỉnh từ nguồn đến thiết bị phát. Điều này cung cấp cho nhà lắp đặt những lời khuyên hữu ích trong suốt quá trình thực hiện dự án và những thiết bị hệ thống hoàn hảo. - Pressurization technology - Safety Technology - Efficiency Technology - Storage Technology - Energy Distribution

icon